Pravno obvestilo ...

 

 

 

Godič; 15.11.2017

 

podjetja Minikon, d.o.o.

 

Minikon, d.o.o. si pridržuje avtorske pravice za vso vsebino, ki je objavljena na spletnih straneh podjetja. Vsebine spletnih strani podjetja ni dovoljeno spreminjati oziroma kakorkoli uporabljati na drugih spletnih straneh. Vsebine ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene, brez naše odobritve in dovoljenja.

 

Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene zelo skrbno. Vendar podjetje Minikon, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za uporabo kateregakoli dela vsebine za kakršnekoli namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.

 

Podjetje Minikon, d.o.o. ne odgovarja za morebiti netočne informacije oz. podatke, za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Minikon, d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani podjetja ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

 

Kopiranje kakršnih koli datotek z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Minikon, d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi in pregledovanju teh datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne kakršne koli računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani. Vsi podatki so ob nastanku preverjeni s protivirusnim programom Bitdefender.

 

Na spletni strani podjetja Minikon, d.o.o. so tudi povezave na spletne strani drugih podjetij z namenom, da vam omogočimo dostop razširjenih informacij. Minikon, d.o.o. ne odgovarja za vsebino ali varnost na povezanih spletnih straneh. V kolikor pa bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča ali kako drugače neprimerna, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehnično mogoče.

 

Minikon, d.o.o. je lastnik vsega materiala objavljenega na spletnih straneh podjetja. Tretjim osebam je uporaba in izkoriščanje tega materiala, brez izrecnega dovoljenja, prepovedana.

 

Spletna stran podjetja z vsemi podstranmi se nahaja na naslovu www.minikon.si